PZP kalkulačka vám ušetrí až stovky eur

Kúsok nepozornosti a môžete nabúraťAj vám sa končí doba platnosti zelenej karty, a tak si hľadáte takú spoločnosť, ktorá by vám ponúkla atraktívnejšiu cenu za daný produkt, pretože vaše súčasné sa vám zdá finančne náročné? My vám poradíme, že výpočet PZP môžete získať pomocou kalkulačky online. Tá vás rozhodne ohúri. Zobrazí vám viaceré ponuky aj s cenami, takže nie je šanca, aby vám týmto spôsobom ušla tá najlacnejšia ponuka z Uzavripzp. Možno si ju aj budete chcieť ihneď uzatvoriť. Za povšimnutie stojí aj nový technologický trend v zahraničí, ktorý by mohol znížiť cenu – viď. http://www.bbc.com/news/business-35840407.

Povinnosť

Ako iste viete, tento produkt je povinný pre každé vozidlo vstupujúce do cestnej premávky. Vyhýbať sa mu nie je najšťastnejšie riešenie, pretože jazda s takýmto vozidlom vás môže vyjsť veľmi draho. Jazda aj na niekoľko stoviek eur a dopravná nehoda vás môže totálne zruinovať. Pokuty určené zo zákona siahajú aj po niekoľko miliónov eur. Vždy je lepšie zaplatiť za jeden rok používania vozidla do 100 eur, ako pokutovo zaplatiť niekoľkonásobne viac a k tomu si aj tak budete musieť PZP uzatvoriť, tak na čo ešte čakať, kalkulačka online na výpočet ceny je vám dostupná aj teraz! Táto povinnosť uzatvoriť PZP sa týka aj dovezených áut.

Najlepšie ceny vďaka formuláru

O tom, že online kalkulačka na výpočet vám poskytne tie najlepšie ceny sa presvedčíte jedine vtedy, ak vypíšete jeden formulár. Nemusíte sa báť, že to bude niečo náročné. Jediné, čo budete potrebovať, je technický preukaz od poisťovaného vozidla, ak jeho údaje neviete spamäti a váš vodičský preukaz. Žiadne osobné informácie sa doňho neuvádzajú, pretože ide o nezáväzný online výpočet ceny PZP, čo znamená, že výsledky vás nebudú nútiť k tomu, aby ste si nejaký produkt vybrali. Ale hovoríme vám, že mnoho ponúk bude veľmi lákavých. Čo teda konkrétne do formulára napísať?

Aby boli výsledky čo najpresnejšie a vaše poistenie v prípade jeho uzavretia platné, musíte si dať veľký pozor, aby ste všetko vypísali pravdivo. Ináč bude výpočet zbytočný a pre vás hlavne časovo stratový. Ak sa teda chcete k formuláru dostať, kliknite si na hore odkazovanú stránku. Daný formulár sa bude skladať z 3 častí: vozidlo, majiteľ, „bonusové“ otázky. Všetko sa však nachádza na jednom liste.

Online kalkulačka PZP bude najprv požadovať údaje o vozidle, či už ide o auto, prípojné vozidlo, motocykel či dodávku. Dôležitým bude:

 • účel využitia vozidla,
 • rok výroby,
 • priemerný počet kilometrov najazdených za rok,
 • typ paliva,
 • objem a výkon motora,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť
 • a možno aj iné údaje.

Možno je to zo začiatku zvláštne, ale aj osoba majiteľa môže výrazne ovplyvniť výslednú cenu tohto produktu. Napr. to, či už niekedy spôsobil nejakú dopravnú nehodu, ako dlho od nej uplynulo, v akom okrese býva atď. Zadať bude nutné aj dátum narodenia a dátum vzniku vodičského oprávnenia, ako aj jeho sériové číslo. „Bonusové“ otázky budú typu, či máte účet v OTP banke, či máte dieťa do 15 rokov a iné. Možno sa vám to zdá bizarné, ale aj otázky tohto typu, ktoré prvotne s týmto produktom nesúvisia, môžu jeho výslednú cenu veľmi výrazne ovplyvniť.

Nemusíte ani výjsť z domuĽahké požiadanie

Ak ste tento nezáväzný formulár vypísali, čaká vás teraz naštudovanie ponúk, ktorá vám kalkulačka zobrazila. Čo vám značne uľahčí aj fakt, že výpočet ceny jednotlivých ponúk je zobrazený chronologicky, od najlacnejšieho PZP po najdrahší. Zapáčila sa vám nejaká ponuka? Požiadajte o ňu jednoduchým klikom na ňu. Dopíšete ešte nejaké informácie, vrátane vášho mailu a domácej adresy, pretože na mail vám bude okamžite odoslaný návrh zmluvy. Ďalej podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a čo je hlavné, dočasná zelená karta. Táto platí „len“ 30 dní. Takže je veľmi dôležité, aby ste do tejto doby zaplatili poistné, ináč vám nedávno uzatvorené zabezpečenie vozidla zanikne. Ako náhle zaplatíte, spoločnosť vám odošle originál zelenú kartu, s ktorou už môžete bezpečne cestovať aj v zahraničí.

Prečo ju využiť?

Nemá len tú výhodu, že vám urobí presný výpočet ceny ponúk viacerých spoločností. Má totiž aj takú, že predstavuje výraznú úsporu času a čo je hlavné, aj peňazí. Vďaka tomuto nástroju už nemusíte navštevovať jednotlivé spoločnosti zvlášť, čo by vás pripravilo aj o hodiny času. Okrem toho, si musíte dobre dávať pozor, aby ste vystihli otváraciu dobu spoločnosti. To môže byť veľmi komplikované, ak ste pracujúci človek. Urobí vám výpočet ceny PZP do niekoľkých minút, hocikedy a hocikde, kde máte prístup na internet, pretože nie je limitovaná žiadnou otváracou dobou.

Druhým významným bodom je práve úspora peňazí. Keďže vám kalkulačka na hore uvedenej stránke zobrazí PZP porovnanie viacerých ponúk, zreteľne môžete vidieť aj tie najmenšie rozdiely. Tie rozdiely budú nanešťastie aj veľmi veľké, môžu prekročiť až 300 eur! Neveríte? Presvedčte sa o tom sami, tým, že tento nástroj vyskúšate aj hneď teraz. 300 eurová ročná úspora predsa nie je na zahodenie.

PZP kalkulačka na výpočet ceny je vám dostupná aj vďaka hore uvedenej stránke. Ak by ste si na ňu chceli prečítať ešte aj nejaký iný názor, kliknite si na google a hľadajte.

Kúpno-predajná zmluva auta: Dôležité aspekty a postup pri predaji či kúpe vozidla

Kúpno-predajná zmluva auta je právny dokument, ktorý zaznamenáva podrobnosti o kúpe alebo predaji motorového vozidla medzi dvoma stranami – predávajúcim a kupujúcim. Táto zmluva je nevyhnutná na zabezpečenie transparentnosti a právnej ochrany oboch strán. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty kúpno-predajnej zmluvy a postup pri kúpe alebo predaji auta.

Podstatné informácie v kúpno-predajnej zmluve

 1. Údaje o vozidle: Zmluva by mala obsahovať základné údaje o vozidle, ako sú značka, model, typ, rok výroby, VIN číslo (číslo šasi), evidenčné číslo a počet najazdených kilometrov. Tieto informácie sú dôležité na overenie totožnosti vozidla a jeho histórie.
 2. Identifikácia predávajúceho a kupujúceho: Zmluva musí obsahovať osobné údaje oboch strán, vrátane mena, priezviska, adresy, rodného čísla a čísla občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Tieto údaje sú dôležité pre overenie totožnosti strán a zabezpečenie právnej ochrany.
 3. Cena vozidla a spôsob platby: Zmluva by mala jasne uvádzať dohodnutú cenu vozidla a spôsob platby (hotovosť, bankový prevod, splátky atď.). Tieto údaje sú dôležité na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti oboch strán v súvislosti s finančnými aspektmi transakcie.
 4. Podmienky prevzatia vozidla: Zmluva by mala obsahovať podmienky týkajúce sa prevzatia vozidla, ako je dátum a miesto prevzatia, a akékoľvek špeciálne požiadavky týkajúce sa stavu vozidla alebo jeho príslušenstva.
 5. Záruky a vyhlásenia: Zmluva by mala obsahovať záruky a vyhlásenia o stavu vozidla, ako aj o jeho právnom postavení. Predávajúci by mal garantovať, že vozidlo nie je zaťažené žiadnymi záväzkami, ako sú úvery či leasingy, a že je technicky a právne v poriadku. Zároveň by mal uviesť, že vozidlo nebolo predmetom vážnej dopravnej nehody alebo nebol prevedený na jeho účet neoprávnený zásah do tachometra.
 6. Odovzdanie dokladov: Kúpno-predajná zmluva by mala zahrnúť zoznam dokladov, ktoré predávajúci odovzdá kupujúcemu pri prevzatí vozidla, ako sú technický preukaz, doklady o STK (technickej kontrole), platná nálepka emisnej kontroly, servisná knižka a písomná záruka (ak je poskytovaná).
 7. Zrušenie zmluvy: Zmluva by mala obsahovať podmienky týkajúce sa zrušenia zmluvy, napríklad v prípade, že by sa zistilo, že vozidlo nie je v súlade s vyhláseniami predávajúceho alebo že kupujúci nebude schopný uhradiť dohodnutú cenu.
 8. Riešenie sporov: V zmluve by sa malo uvádzať aj riešenie sporov medzi stranami, ako je súdne alebo mediátorské konanie.

Postup pri kúpe alebo predaji auta s kúpno-predajnou zmluvou

 1. Dohoda o podmienkach: Predávajúci a kupujúci by sa mali dohodnúť na všetkých podmienkach týkajúcich sa predaja alebo kúpy vozidla, vrátane ceny, spôsobu platby a podmienok prevzatia vozidla.
 2. Vypracovanie zmluvy: Na základe dohodnutých podmienok by mala byť vypracovaná kúpno-predajná zmluva, ktorá zaznamenáva všetky dôležité informácie a podmienky transakcie.
 3. Preverenie údajov: Obe strany by mali preveriť údaje uvedené v zmluve, aby sa ubezpečili, že sú presné a úplné.
 4. Podpísanie zmluvy: Predávajúci a kupujúci by mali podpísať kúpno-predajnú zmluvu v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana by mala získať jeden originál zmluvy.
 5. Prevzatie vozidla a dokladov: V dohodnutom termíne a na mieste by malo dôjsť k prevzatiu vozidla a odovzdaniu všetkých potrebných dokladov.
 6. Registrácia zmeny vlastníka: Kupujúci by mal po prevzatí vozidla a dokladov čo najskôr zabezpečiť registráciu zmeny vlastníka vozidla na príslušnom úrade alebo technickej inšpekcii. Tento proces zahŕňa predloženie kúpno-predajnej zmluvy, technického preukazu a platných dokladov o identite kupujúceho.
 7. Poistenie vozidla: Kupujúci by mal tiež zabezpečiť platné povinné zmluvné poistenie (PZP) pre vozidlo pred jeho uvedením do prevádzky. V niektorých prípadoch je možné preniesť existujúce PZP na nového majiteľa vozidla.
 8. Dodržiavanie zákonných povinností: Po úspešnom dokončení kúpno-predajnej transakcie by mali obe strany dodržiavať všetky zákonné povinnosti, ako sú napríklad pravidelné technické kontroly vozidla, platnosť emisnej kontroly a udržiavanie vozidla v bezpečnom a technicky zdravom stave.

Kúpno-predajná zmluva auta je nevyhnutným nástrojom pri predaji či kúpe motorového vozidla. Tento právny dokument zabezpečuje transparentnosť, zodpovednosť a právnu ochranu pre obe strany zapojené do transakcie. Dodržiavanie správneho postupu a dôkladné overenie všetkých informácií v zmluve vám pomôžu minimalizovať riziká a zabezpečiť úspešný a bezproblémový proces kúpy alebo predaja vozidla.

Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého vlastníka a prevádzkovateľa motorového vozidla. Je dôležité vedieť, ako overiť platnosť vášho PZP, aby ste predišli pokutám alebo problémom v prípade nehody. V tomto článku sa pozrieme na jednotlivé kroky a možnosti overenia PZP.

Overenie PZP cez poisťovňu

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: Najjednoduchší spôsob, ako overiť platnosť vášho PZP, je priamo kontaktovať svoju poisťovňu. Môžete to urobiť telefonicky alebo e-mailom. Poisťovňa by vám mala byť schopná poskytnúť informácie o platnosti vášho PZP, vrátane dátumu vzniku a ukončenia platnosti.
 2. Poisťovňa online: Mnoho poisťovní poskytuje možnosť overiť si PZP prostredníctvom svojich webových stránok. Budete potrebovať svoje poistné číslo alebo číslo šasi vozidla na získanie informácií o svojom poistení.

Overenie PZP prostredníctvom štátneho registra

 • Centrálny register: V niektorých krajinách je možné overiť PZP prostredníctvom centrálneho registra. Tento register obsahuje údaje o poistení všetkých vozidiel v danej krajine. Navštívte webovú stránku centrálneho registra a zadajte požadované údaje, aby ste zistili platnosť vášho PZP.
 • Policajná kontrola: Ak sa ocitnete v situácii, keď potrebujete overiť svoje PZP a nemáte prístup k internetu alebo nemôžete kontaktovať svoju poisťovňu, môžete požiadať policajta, aby overil platnosť vášho PZP. Policajti majú prístup k databáze registrovaných vozidiel a môžu overiť platnosť vášho poistenia na mieste.

Dôležité upozornenie

 1. Aktualizujte svoje údaje: Uistite sa, že vaša poisťovňa má aktuálne údaje o vašom vozidle a jeho prevádzkovateľovi. Ak dôjde k zmene vlastníka vozidla, adresy alebo iných dôležitých údajov, informujte svoju poisťovňu, aby mohla aktualizovať vašu polisu PZP.

Overenie platnosti PZP je dôležitým krokom v prevádzke motorového vozidla. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť, či máte platné PZP, vrátane kontaktovania svojej poisťovne, overovania prostredníctvom webovej stránky poisťovne alebo centrálneho registra a policajnej kontroly. Udržujte svoje údaje aktualizované a pravidelne kontrolujte platnosť vášho PZP, aby ste predišli pokutám a problémom v prípade nehody.

Tipy na zabezpečenie platnosti PZP

 • Plánovať obnovu poistenia: Aby ste predišli nechcenému vypršaniu platnosti vášho PZP, nastavte si pripomienky alebo upozornenia pred dátumom obnovy poistenia. To vám poskytne dostatok času na zhodnotenie svojich potrieb a zabezpečenie pokračovania platnosti poistenia.
 • Porovnávanie ponúk: Pravidelne porovnávajte ponuky PZP na trhu, aby ste zabezpečili, že máte najlepšiu možnú cenu a pokrytie. Využite online PZP porovnanie a PZP kalkulačku, ktoré vám pomôže nájsť najlepšiu ponuku pre vaše potreby.
 • Zabezpečte platnosť poistenia po zmene vozidla: Ak si kúpite nové vozidlo alebo predáte staré, nezabudnite zabezpečiť platnosť PZP pre nové vozidlo. Overte si, či je potrebné uzatvoriť novú zmluvu alebo či môžete existujúcu PZP preniesť na nové vozidlo.
 • Doplnkové poistenie: Okrem PZP zvážte aj doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie, poistenie proti krádeži alebo osobné úrazové poistenie. Tieto druhy poistenia poskytujú dodatočnú ochranu pre vás a vaše vozidlo v prípade škôd, krádeže alebo osobných úrazov.
 • Udržujte svoje vozidlo v bezpečnom stave: Udržiavajte svoje vozidlo v dobrých technických a bezpečnostných podmienkach. To môže znižovať riziko nehôd a škôd, čo môže mať pozitívny vplyv na vaše PZP.

PZP pre prívesný vozík: dôležité informácie a tipy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou vlastnenia a prevádzky prívesného vozíka. Toto poistenie zabezpečuje ochranu tretím stranám v prípade, že by váš prívesný vozík spôsobil škodu na ich majetku alebo zdraví. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty PZP pre prívesný vozík a poskytneme tipy, ako nájsť najlacnejšie PZP.

Zásady správneho výberu povinného zmluvného poistenia pre prívesný vozík

 1. Poistenie prívesného vozíka: Ako majiteľ prívesného vozíka ste zodpovedný za jeho poistenie. PZP pre prívesný vozík zabezpečuje, že v prípade nehody budú tretie strany chránené pred škodami, ktoré by váš prívesný vozík mohol spôsobiť.
 2. Poistenie ťažného vozidla a prívesu: V niektorých prípadoch môže byť PZP pre prívesný vozík zahrnuté v poistení ťažného vozidla. Predtým, ako si začnete hľadať samostatné PZP pre príves, skontrolujte, či už nie je krytý vaším súčasným poistením. V prípade neistoty sa obráťte na svoju poisťovňu.
 3. Poistné limity: Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť poistné limity. Tieto limity predstavujú maximálnu sumu, ktorú poisťovňa zaplatí za škody spôsobené prívesným vozíkom. Vyššie poistné limity zvyčajne znamenajú vyššie poistné, ale môžu poskytnúť lepšiu ochranu v prípade vážnej nehody.
 4. Porovnanie PZP online: V dnešnej dobe je možné jednoducho porovnať ceny a podmienky PZP pre prívesné vozíky prostredníctvom internetu. Využite porovnávače a PZP kalkulačku dostupnú na webe, aby ste našli najlepšiu ponuku pre svoje potreby.

Ako si získať najlacnejšie PZP pre prívesný vozík

 1. Zľavy a bonusy: Pri výbere PZP pre prívesný vozík nezabudnite zohľadniť dostupné zľavy a bonusy. Poisťovne často ponúkajú zľavy pre bezpečné jazdenie, dlhodobých klientov alebo za kombináciu viacerých poistiek. Zabezpečte si najlepšiu cenu tým, že využijete ponuky a zľavy, na ktoré máte nárok.
 2. Zvážte dobrovoľné poistenie: Okrem PZP pre prívesný vozík by ste mali zvážiť aj dobrovoľné poistenie, ako je havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži. Tieto druhy poistenia vám poskytnú dodatočnú ochranu v prípade škôd na prívese alebo jeho strate.
 3. Zabezpečte príves: Aby ste minimalizovali riziko škôd alebo krádeže, je dôležité zabezpečiť váš prívesný vozík. Investujte do kvalitných zámkov a prípadne do bezpečnostného systému, ktorý by mohol odstrašiť zlodejov.
 4. Dodržiavajte bezpečnostné predpisy: Ako majiteľ prívesného vozíka by ste mali byť oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi a dodržiavať ich. To zahŕňa správne pripojenie prívesu, dodržiavanie hmotnostných obmedzení a kontrolu stavu prívesu a jeho komponentov.
 5. Aktualizujte údaje: Aby ste zabezpečili správnu ochranu svojho prívesného vozíka, je dôležité udržiavať svoju poisťovňu informovanú o akýchkoľvek zmenách. Ak zmeníte svoju adresu, upravíte príves alebo ho prenajmete, informujte svoju poisťovňu, aby bola vaša polisa PZP stále platná.
 6. Prehodnoťte svoje PZP pravidelne: Trh s poistením sa neustále mení a nové ponuky sa objavujú pravidelne. Prehodnoťte svoje PZP pre prívesný vozík aspoň raz ročne, aby ste sa uistili, že máte najlepšiu možnú ochranu za najlepšiu možnú cenu.

PZP pre prívesný vozík je dôležitou súčasťou jeho vlastníctva a prevádzky. Dôkladne zvážte svoje potreby, porovnajte ponuky online a využite dostupné zľavy a bonusy, aby ste našli najlepšiu ponuku pre svoje potreby. Dodržiavajte bezpečnostné predpisy a udržujte svoju poisťovňu informovanú o zmenách, aby ste minimalizovali riziko problémov v prípade nehody alebo škody na prívese.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykel: Dôležité aspekty a tipy na výber

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré je nevyhnutné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, vrátane motocyklov, motoriek a skútrov. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám, vrátane majetkových škôd a úrazov. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty PZP pre motocykle a tipy, ako vybrať správne poistenie pre vašu dvojkolesovú jazdu.

Dôležité zásady pre správny výber PZP na motocykel

 1. Rozsah krytia: PZP pre motocykle pokrýva škody spôsobené tretím stranám, či už ide o fyzické zranenia alebo majetkové škody. Pozor, PZP nekryje škody na vašom vlastnom vozidle ani vlastné zranenia. Pre tieto prípady by ste mali zvážiť havarijné poistenie alebo iné doplnkové poistenia.
 2. Výpočet ceny PZP: Cena PZP pre motocykle sa vypočítava na základe rôznych faktorov, ako sú výkon motora (kW), vek jazdca, počet rokov bez škôd a miesto bydliska. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu pre vaše individuálne potreby.
 3. Zľavy a bonusy: Pri výbere PZP pre motocykel zisťujte, či poisťovne ponúkajú zľavy alebo bonusy. Napríklad môžete získať zľavu za dlhodobé bezškodové jazdenie, za absolvovanie bezpečnostného kurzu alebo za inštaláciu bezpečnostných zariadení na vašom vozidle.
 4. Poistné limity: Pri uzatváraní PZP zmluvy pre motocykel sa uistite, že poznáte maximálne limity pokrytia pre jednotlivé kategórie škôd. Tieto limity by mali byť dostatočne vysoké na pokrytie prípadných nákladov spojených so škodami, ktoré by mohli nastať.
 5. Povinnosti a sankcie: Ako majiteľ motocykla alebo skútra máte povinnosť uzatvoriť PZP a predložiť ho na požiadanie príslušným orgánom. V prípade, že nemáte platné PZP, môžete čeliť vysokým pokutám, zákazu jazdy a dokonca aj zabaveniu vozidla.

Dbajte na nasledujúce aspekty pri PZP na motorku

 1. PZP pri dovoze vozidla: Ak plánujete doviezť motocykel zo zahraničia, uistite sa, že máte platné PZP ešte predtým, ako začnete s jeho používaním na verejných cestách. V opačnom prípade by ste mohli čeliť pokutám a problémom s registráciou vozidla.
 2. Porovnanie PZP online: Vďaka internetu máte možnosť pohodlne porovnať ponuky PZP od rôznych poisťovní. Mnohé webové stránky ponúkajú kalkulačky na výpočet cien PZP pre motocykle, motorové bicykle a skútre. Využite túto možnosť a nájdite najlepšiu ponuku pre vaše potreby.
 3. Dôležité termíny a podmienky: Pred uzavretím PZP pre motocykel si dôkladne preštudujte podmienky zmluvy. Zistite, aké sú povinnosti a práva zmluvných strán, ako aj postup pri riešení škôd. Tiež sa oboznámte s termínmi na podanie námietok a výpovede zmluvy.
 4. Havarijné poistenie: Ak chcete mať pokryté aj škody na vlastnom motocykli alebo skútri, mali by ste zvážiť doplnkové havarijné poistenie. Toto poistenie pokrýva škody na vašom vozidle v dôsledku dopravnej nehody (viď. posledná u nás), krádeže, požiaru a iných udalostí.

PZP je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motocykla, motorky alebo skútra. Pri výbere správneho PZP pre vaše dvojkolesové vozidlo dávajte pozor na cenu, rozsah krytia, poistné limity a zľavy. Využite online nástroje na porovnanie PZP a nájdite najlepšiu ponuku pre svoj motocykel.

Havarijné poistenie: Investícia do istoty a ochrany

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom povinného zmluvného poistenia (PZP online) a poskytuje širší rozsah krytia v prípade škôd na vašom vozidle. Mnoho vodičov sa pýta, či je havarijné poistenie potrebné a aké sú jeho hlavné výhody. Tento článok sa zameria na tieto otázky a poskytne ucelený prehľad o havarijnom poistení a jeho dôležitosti.

Hlavné výhody havarijného poistenia

 1. Širší rozsah krytia: Hlavnou výhodou havarijného poistenia je širší rozsah krytia, ktorý zahŕňa škody spôsobené na vlastnom vozidle v dôsledku dopravnej nehody, krádeže, požiaru, živelnej udalosti či vandalizmu. Tento druh poistenia je obzvlášť dôležitý pre vodičov s novšími či drahšími vozidlami, kde by náklady na opravu mohli byť významné.
 2. Ochrana finančnej investície: Havarijné poistenie chráni finančnú investíciu do vášho vozidla. V prípade nehody alebo inej udalosti, ktorá spôsobí škodu na vašom aute, havarijné poistenie pokryje náklady na opravu alebo v niektorých prípadoch, vyplatenie zmluvnej hodnoty vozidla.
 3. Pokoj v mysli: S havarijným poistením máte istotu, že v prípade škody na vašom vozidle budú náklady na opravu alebo náhradu pokryté poistným. To znamená, že sa nemusíte obávať finančných následkov v prípade nečakaných udalostí.

Ako vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ako sú:

 1. Poistné krytie: Zvoľte si havarijné poistenie, ktoré poskytuje dostatočné krytie pre váš konkrétny prípad. Porovnávajte jednotlivé ponuky a zistite, ktoré z nich ponúkajú najlepšie krytie za najvýhodnejšie podmienky.
 2. Franchíza: Franchíza je čiastka, ktorú musíte zaplatiť pri každej škode, než poistná spoločnosť začne pokrývať náklady na opravu alebo náhradu. Voľba vyššej franchízy zvyčajne znižuje výšku mesačnej alebo ročnej poistnej splátky, ale zároveň zvyšuje vaše náklady v prípade škody. Zvážte, akú sumu si môžete dovoliť zaplatiť v prípade škody a podľa toho zvoľte vhodnú franchízu.
 3. Poistná spoločnosť: Dôkladne si preštudujte reputáciu a zákaznícku spokojnosť s poistnými spoločnosťami. Je dôležité vybrať poistnú spoločnosť, ktorá ponúka spoľahlivé služby a rýchle vybavenie poistných udalostí.
 4. Cena: Porovnávajte ceny jednotlivých havarijných poistení a zvážte, či je cena v súlade s ponúkaným krytím a službami. Pamätajte, že najlacnejšie poistenie nemusí byť vždy najlepším riešením.
 5. Zľavy a bonusy: Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú zľavy a bonusy za bezpečné jazdenie, viacnásobné poistenie alebo dlhodobého klienta. Zistite, či môžete využiť tieto výhody a znížiť tak náklady na svoje havarijné poistenie.
 6. Kompletnosť poistných podmienok: Pred podpisom zmluvy o havarijnom poistení sa dôkladne oboznámte s poistnými podmienkami a zoznamom vylúčení. Uistite sa, že viete, aké sú vaše povinnosti, ako aj práva a povinnosti poistnej spoločnosti.
 7. Flexibilita: Vyhľadajte havarijné poistenie, ktoré je flexibilné v prípade zmeny vášho vozidla, jeho výbavy alebo spôsobu použitia. Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú možnosť prispôsobiť poistenie podľa potrieb a zmeny okolností.
 8. Doplnkové služby: Zistite, či poistná spoločnosť ponúka doplnkové služby, ako napríklad asistenčnú službu, náhradné vozidlo v prípade nehody alebo opravy vozidla u vami vybranej autoservisnej dielne.
 9. Online služby: V dnešnej dobe digitálneho veku je dôležité, aby poistné spoločnosti ponúkali online služby, ako napríklad možnosť uzatvorenia zmluvy online, správu poistnej zmluvy a prístup k informáciám o svojom poistení.
 10. Porovnávanie a konzultácia: Využite služby porovnania PZP a konzultačných spoločností, ktoré vám pomôžu nájsť najvhodnejšie havarijné poistenie podľa vašich potrieb a finančných možností. Tieto nástroje a služby vám ušetria čas, energiu a peniaze pri výbere najlepšieho havarijného poistenia.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom na ochranu vašej finančnej investície do vozidla a zabezpečenie pokrytia nákladov na opravu alebo náhradu v prípade škody. Pri výbere správneho havarijného poistenia je potrebné zvážiť krytie, franchízu, poistnú spoločnosť, cenu a prípadné zľavy a bonusy. Dôkladným porovnaním jednotlivých ponúk a zohľadnením vlastných potrieb a finančných možností si môžete vybrať poistenie, ktoré vám poskytne pokoj v mysli a adekvátnu ochranu vášho vozidla.

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité venovať pozornosť všetkým uvedeným faktorom a zohľadniť ich pri svojom rozhodovaní. Uvedomte si, že správny výber poistenia môže mať veľký vplyv na vašu finančnú a emocionálnu pohodu v prípade škody na vozidle. Starostlivo zvážte svoje možnosti, porovnajte ponuky a neváhajte sa obrátiť na odborníkov alebo konzultantov, ktorí vám môžu pomôcť nájsť najlepšie riešenie pre vaše individuálne potreby a okolnosti.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť poistenie vozidla

Z rôznych dôvodov sa môžete rozhodnúť ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidla. Tento článok vám poskytne užitočné informácie o tom, ako správne vypovedať PZP a na čo si treba dávať pozor pri výpovedi.

Dôvody na výpoveď PZP

Výpoveď PZP môže byť založená na viacerých dôvodoch. Medzi najčastejšie patria:

 1. Predaj vozidla
 2. Výmena poistiteľa s cieľom získať lepšie podmienky alebo nižšiu cenu
 3. Ukončenie prevádzky vozidla (napr. vozidlo je odstavené alebo zničené)
 4. Zmena druhu poistenia (napr. prechod na havarijné poistenie)

Postup pri výpovedi PZP

 1. Získajte informácie o výpovedných lehotách a podmienkach: Preštudujte zmluvu o PZP a zistite, aké sú výpovedné lehoty a podmienky výpovede. Všeobecne platí, že výpoveď je potrebné doručiť poistiteľovi písomne najmenej 30 dní pred koncom poistného obdobia, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
 2. Pripravte písomnú výpoveď: Výpoveď by mala byť písomná a obsahovať nasledovné údaje:
  • Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti
  • Adresa
  • Dátum a miesto
  • Číslo poistnej zmluvy
  • Dátum účinnosti výpovede
  • Podpis vypovedajúcej osoby
 3. Odoslanie výpovede: Výpoveď zašlite poistiteľovi doporučene, aby ste mali doklad o jej doručení. Poistiteľ je povinný potvrdiť prijatie výpovede a oznámiť vám dátum jej účinnosti.
 4. Zrušenie evidencie vozidla: V prípade predaja vozidla alebo ukončenia jeho prevádzky je potrebné zrušiť evidenciu vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Dôležité upozornenie

Pri výpovedi PZP je dôležité zabezpečiť, aby vozidlo nebolo poistené dvojmo alebo naopak, aby nezostalo bez poistenia. Ak prechádzate na iného poistiteľa, uistite sa, že nová poistná zmluva začne platiť hneď po skončení starej, aby nevznikla medzera v poistení.

Zvážte aj tieto aspekty pri výpovedi PZP

 1. Zvážte, či je výhodné vypovedať PZP: Ak ste nespokojní s cenou alebo podmienkami svojho súčasného PZP, pred výpoveďou sa oplatí prezrieť ponuky iných poistiteľov. Môžete využiť online porovnanie PZP alebo sa obrátiť na poisťovacie poradenské spoločnosti. Zvážte však aj zľavy za bezškodový priebeh, ktoré môžete prísť pri zmene poistiteľa.
 2. Uvážte prechod na havarijné poistenie: Ak máte vozidlo v dobrom stave a chcete získať lepší rozsah krytia, zvážte prechod na havarijné poistenie, ktoré kryje škody na vašom vozidle v prípade nehody, krádeže, požiaru, povodne či iných nepredvídateľných udalostí. U havarijného poistenia si môžete nastaviť výšku poistného plnenia a spolu poistenia podľa vlastných potrieb.
 3. Pozor na sankcie za predčasné ukončenie PZP: Niektoré poisťovne môžu účtovať sankcie za predčasné ukončenie PZP, napríklad v prípade, že zmluva bola uzavretá na dlhšie obdobie. Preto je dôležité si zmluvné podmienky dôkladne preštudovať a zvážiť možné následky výpovede.
 4. Dodržiavajte zákonné povinnosti: Vždy si uvedomujte, že PZP je zákonom stanovená povinnosť a vodič vozidla bez platného PZP sa vystavuje sankciám, ako sú pokuty alebo zákaz vstupu na verejné cesty. Preto je dôležité dbať na kontinuitu poistenia a zabezpečiť, že vaše vozidlo je vždy riadne poistené.

Výpoveď PZP je proces, ktorý vyžaduje dodržanie určitých krokov a zmluvných podmienok. Ak sa rozhodnete vypovedať PZP, nezabudnite na výpovedné lehoty, doručenie výpovede v správnej forme a dávajte pozor na možné sankcie za predčasné ukončenie poistenia. Zároveň dbajte na to, aby ste medzi ukončením starej a začiatkom novej zmluvy nemali medzeru v poistení, pretože vodič vozidla bez platného PZP riskuje sankcie a pokuty.

Pri zrušení PZP dbajte na…

Pri rozhodovaní o výpovedi PZP je tiež dôležité zvážiť možnosti zlepšenia svojej situácie bez nutnosti vypovedať poistenie. Môžete napríklad vyjednať lepšie podmienky so svojím súčasným poistiteľom alebo prejsť na havarijné poistenie pre rozšírený rozsah krytia.

Nakoniec nezabudnite využívať dostupné online nástroje a poradenské služby pri hľadaní najlepších ponúk PZP na trhu. Pri výbere novej poistnej zmluvy dávajte pozor na zľavy za bezškodový priebeh a ďalšie bonusy, ktoré môžu ovplyvniť vašu konečnú rozhodnutie o výpovedi PZP.

Ak budete postupovať opatrne a zohľadníte všetky uvedené aspekty, výpoveď PZP sa môže stať správnym rozhodnutím, ktoré vám pomôže zlepšiť svoju finančnú situáciu a zabezpečiť adekvátne poistenie pre vaše vozidlo.

PZP: Tabuľka cien a porovnanie ponúk

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité zvážiť rôzne faktory, ako sú krytie, služby a samozrejme cena. V tomto článku sa zameriame na ceny PZP a predstavíme vám tabuľku, ktorá vám pomôže pri rozhodovaní o najlepšej voľbe pre váš automobil.

Tabuľka cien PZP

Poisťovňa Cena základného balíka Cena rozšíreného balíka Cena komplexného balíka
Poisťovňa A 150 € 250 € 400 €
Poisťovňa B 140 € 270 € 420 €
Poisťovňa C 160 € 240 € 390 €
Poisťovňa D 145 € 260 € 410 €

Tabuľka zobrazuje ceny za ročné poistenie pre štyri rôznych poisťovne a tri rôzne balíky – základný, rozšírený a komplexný. Cena základného balíka pokrýva len povinné zmluvné poistenie. Rozšírený balík zahŕňa aj havarijné poistenie, zatiaľ čo komplexný balík ponúka najvyššiu úroveň ochrany, vrátane havarijného poistenia, poistenia proti krádeži a ďalších doplnkových poistení.

Pri porovnávaní ponúk je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj to, čo je v balíčku zahrnuté. Niektoré poisťovne môžu ponúkať lacnejšie ceny, ale s obmedzeným krytím, zatiaľ čo iné môžu mať vyššie ceny, ale s lepším krytím a službami. Vždy si prečítajte podmienky a zistite, čo presne je v balíčku zahrnuté.

Ak sa chcete dozvedieť viac o jednotlivých poistiteľoch a ich ponukách, navštívte ich webové stránky alebo sa obráťte na ich zákaznícku podporu. Mnohé spoločnosti tiež ponúkajú online PZP kalkulačku, ktoré vám umožní získať presnú cenovú ponuku pre vaše vozidlo a situáciu.

Faktory pri výbere cez tabuľku cien PZP

Nezabudnite, že cena by nemala byť jediným faktorom pri výbere PZP. Dôležité je brať do úvahy aj vaše osobné potreby, kvalitu služieb, dostupnosť asistenčných služieb a reputáciu poistiteľa. Vždy sa dôkladne zamyslite nad tým, ktorý balík a ktorého poistiteľa si vyberiete, aby ste získali čo najlepšiu ochranu pre váš automobil.

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP na trhu môžete využiť aj online porovnanie, ktoré vám umožnia porovnať ponuky viacerých spoločností naraz a ušetriť tak čas. Takýmto spôsobom môžete nájsť najlepší pomer ceny a kvality, ktorý zodpovedá vašim potrebám.

V neposlednom rade nezabudnite sledovať aj aktuálne akcie a zľavy, ktoré poisťovne často ponúkajú. Napríklad, niektoré spoločnosti môžu poskytnúť zľavu pri uzatváraní PZP online alebo pri kombinácii s inými druhmi poistenia, ako je poistenie domácnosti.

Pri výbere PZP je dôležité brať do úvahy nielen cenu, ale aj krytie, služby a reputáciu poistiteľa. Tabuľka cien vám môže poskytnúť užitočný prehľad o cenách rôznych poistiteľov, avšak je nevyhnutné preštudovať podmienky a zahrnuté služby, aby ste urobili informované rozhodnutie. Využite online nástroje, ako sú porovnanie a kalkulačky, a sledujte aktuálne akcie a zľavy, aby ste našli najlepší PZP pre váš automobil.

Najlacnejšie PZP: Tipy, ako nájsť najvýhodnejšie poistenie pre vaše vozidlo

Pri hľadaní najlacnejšieho povinného zmluvného poistenia (PZP) pre vaše vozidlo je dôležité zohľadniť viacero faktorov. V tomto článku vám ponúkneme niekoľko tipov, ako nájsť najvýhodnejšie PZP, ktoré splní vaše požiadavky a zároveň vám ušetrí peniaze.

Porovnávajte ponuky viacerých poisťovní pre najlacnejšie PZP

Najlepší spôsob, ako nájsť najlacnejšie PZP, je porovnať ponuky od viacerých poisťovní. Môžete to urobiť manuálne, alebo použiť online PZP porovnanie, ktoré vám uľahčia prácu a poskytnú vám prehľad o cenách a službách jednotlivých poisťovní. Skúste aj PZP kalkulačku.

Zohľadnite úroveň krytia

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité zohľadniť úroveň krytia, ktorú potrebujete. Základné PZP zvyčajne pokrýva len škody spôsobené tretím osobám, zatiaľ čo rozšírené krytie môže zahŕňať aj havarijné poistenie, poistenie proti krádeži a iné prídavné služby. Uistite sa, že si vyberiete PZP, ktoré vám poskytne adekvátnu ochranu za čo najnižšiu cenu.

Využite zľavy a akcie pre čo najlacnejšie PZP

Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy a špeciálne akcie, ktoré môžu výrazne znížiť cenu PZP. Uistite sa, že ste si vedomí týchto možností a využívajte ich, aby ste získali najlepšiu cenu. Medzi najbežnejšie zľavy patria napríklad zľavy pre mladých vodičov, zľavy pre dlhodobých klientov alebo zľavy pri kombinácii viacerých poistení.

Pozrite sa na spôsob platenia

Spôsob platenia PZP môže tiež ovplyvniť jeho celkovú cenu. Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pri jednorazovej platbe ročného poistného, zatiaľ čo iné umožňujú splátkové schémy. Zvážte, ktorý spôsob platenia vám najviac vyhovuje a zistite, či môžete ušetriť peniaze tým, že uprednostníte jednu možnosť pred druhou.

Udržujte si bezškodový priebeh pre najlacnejšie PZP

Vodiči s čistým jazdným záznamom a bez nehôd či pokút môžu získať nižšie ceny PZP, pretože poisťovne ich považujú za menej rizikových klientov. Udržujte si dobrú jazdnú históriu tým, že budete dodržiavať dopravné predpisy a vyhýbať sa rizikovému správaniu za volantom.

Zvážte úroveň spoluúčasti

Pri výbere PZP môžete zvýšiť úroveň samoplatca, čo znamená, že pri poistnej udalosti budete musieť uhradiť vyššiu časť nákladov na opravy z vlastnej peňaženky. Zvýšenie samoplatca môže znížiť mesačné alebo ročné poistné, ale zvážte, či je to pre vás výhodné, najmä ak máte obavy z možných výdavkov pri poistných udalostiach.

Zvážte vlastnosti vášho vozidla

Typ a vek vozidla môžu ovplyvniť cenu PZP. Staršie a menej hodnotné vozidlá zvyčajne stojí menej na poistenie, pretože ich náhrada alebo oprava sú lacnejšie. Ak plánujete kúpiť nové vozidlo, zvážte, ako sa jeho vlastnosti prejavia v nákladoch na PZP.

Zmeňte poisťovňu, ak je to výhodné

Vernosť jednej poisťovni nemusí vždy znamenať najnižšie ceny. Ak zistíte, že iná poisťovňa ponúka lepšie ceny alebo služby, neváhajte zmeniť svojho poskytovateľa PZP. Pred ukončením súčasnej zmluvy si však preštudujte podmienky a zistite, či vám hrozia nejaké poplatky alebo sankcie.

Hľadanie najlacnejšieho PZP môže byť náročné, ale ak zohľadníte vyššie uvedené tipy a porovnáte ponuky viacerých poisťovní, máte šancu nájsť najvýhodnejšie poistenie pre vaše vozidlo. Nezabudnite sledovať zľavy a akcie a udržujte čistý jazdný záznam, aby ste si udržali nízke ceny PZP aj v budúcnosti. Zvážte aj potrebnú úroveň krytia, vlastnosti vášho vozidla a spôsob platenia, aby ste našli najlepšiu možnú kombináciu ceny a ochrany pre váš automobil.

A nakoniec, nebojte sa občas prehodnotiť svoje PZP a porovnať ponuky na trhu. Trh s poistením sa neustále mení a môžu sa objaviť nové možnosti, ktoré vám ponúknu lepšiu cenu alebo služby. Pravidelným porovnávaním ponúk si môžete byť istí, že vždy získate najlepší možný PZP za najlepšiu cenu.

Zapamätajte si, že cieľom nie je nájsť len najlacnejšie PZP, ale také, ktoré vám poskytne adekvátnu ochranu za rozumnú cenu. Zvažujte svoje individuálne potreby a situáciu a vyberte si PZP, ktoré vám bude najlepšie vyhovovať. Týmto spôsobom budete mať pokoj v duši, že ste spravili správne rozhodnutie pre seba, svoje vozidlo a svoju finančnú situáciu.

PZP porovnanie online pre najlacnejšie ponuky

PZP porovnanie online

Asi nebude nič nové, ak povieme, že väčšina z nás je pracovne vyťažená na toľko, že nestíhajú navštevovať rôzne pobočky. Preto sa uchýlia hneď  k prvej možnosti, ktorú majú po ruke, hoci nemusí ísť o tú najvýhodnejšiu a najlacnejšiu. Poisťovne si tento fakt veľmi dobre uvedomujú a s cieľom zvýšiť svoju klientelu sa rozhodil, že PZP online bude plne totožná s osobnou žiadosťou. Ak ste teda so žiadosťou váhali, už nemusíte. Teraz si už totiž môžete byť 100% istý, že žiadosť bude plne platná. Pokiaľ pri jej odosielaní nenastane výpadok spojenia. V článku sa dozviete niečo viac o tom, ako tento spôsob žiadosti funguje.

Dve možnosti pre PZP porovnanie online

Možnosť uzatvoriť si poistné zmluvy akéhokoľvek typu z pohodlia domu je skutočne pokroková a maximálne pohodlná. Tým to ale nekončí. Pretože si stále môžete vybrať. V tomto prípade z dvoch možností. Môžete sa rozhodnúť či chcete o PZP online požiadať priamo nejakého konkrétneho poskytovateľa alebo si urobiť porovnanie vašich ponúk. Väčšina sa prikláňa k porovnaniu, pretože vďaka tomu sa dozvedia, aké veľké rozdiely v cenách a poistných plneniach môžu nastať. Keďže je to bezplatné, nemáte čo stratiť. Rozdiely môžu byť skutočne až v stovkách eur, čo nie je málo.

Povinné zmluvné poistenie online šetrí váš čas vo výraznej miere a ak sa rozhodnete pre porovnanie, šetrí aj vaše peniaze. Aby sme len o tom nehovorili, ale vás aj na niektoré odkázali, odporúčame vám, aby ste si klikli na v úvode vyznačené slovné spojenie. To vám urobí rýchly, bezplatný a hlavne nezáväzný prieskum vašich možností cez kalkulačku. Tak prečo ho nevyužiť. To, že je pre vás online PZP porovnanie pre najvýhodnejšiu ponuku dostupné, dokazuje aj to, že na celý výpočet ponúk online potrebujete zadať tie isté údaje. Takže zadáte to raz a výsledkov máte niekoľkonásobne viac.

Ako na prieskum?

Porovnanie poistenia auta sa robí skutočne jednoducho. Stačí si otvoriť stránku, na ktorú sme vás vyššie odkázali a vypísať formulár. Ten bude požadovať technické parametre vozidla a niektoré údaje o jeho majiteľovi typu či niekedy spôsobil dopravnú nehodu atď. Určite nepôjde o nič osobné ani o nič, čo by mohlo byť akýmkoľvek spôsobom zneužité. Ak ste všetky kolónky vypísali, ostáva vám už len formulár odoslať. Do niekoľkých sekúnd sa vám na monitore zobrazia všetky vaše ponuky. PZP porovnanie vám ukáže že relatívne podobné ponuky sa veľmi odlišujú. Finančne, aj poistným krytím.

Rozhodnite sa slobodne

Odovzdanie kľúčov od autaPZP online na vás nevyvoláva psychický nátlak. Veľakrát sa cítime nepríjemne, keď chodíme po pobočkách, podvedome vieme, že ponuku od nich nechceme a tak ich musíme odmietnuť. Ale odmietnuť ponuky cez internet vás nebude nijako trápiť.  Jednoducho si po zvážení (dlhšom či kratšom) zvolíte takú ponuku, ktorá vám sedí najviac a nie takú, o ktorej vás niekto presviedča. Máte dosť zdravého úsudku a tak viete, čo potrebujete a čo už nie. Online si určite nájdete najlacnejšie PZP, najvýhodnejšie, ale aj to najlepšie či najdrahšie povinné zmluvné poistenie. PZP porovnanie bude obsahovať ponuky takých poisťovní ako:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Union,
 • UNIQA
 • Onlia.

Takže výber bude pomerne široký.

Chceli by sme vám poradiť, aby ste si na výber zabezpečenia vozidla dopriali dostatok času. Mnohé sa môžu líšiť v poistnom krytí, nielen v poistných sumách. Ak je však váš cieľ jasný, a síce najlacnejšia zákonná poistka, tak je rozhodnuté. Ináč môžete natrafiť aj na také ponuky, ktoré okrem základného krytia v sebe zahŕňajú aj niektoré havarijné riziká. Tie by vás samostatne mohli vyjsť oveľa drahšie, a preto by sa v rámci tohto produktu oplatili.

Ako môžem o PZP online požiadať?

Ak ste si našli vašu vyvolenú ponuku, požiadate o ňu jediným klikom. Po tom, ako na to kliknete bude potrebné, aby ste dopísali niekoľko vašich osobnejších údajov ako domáca a mailová adresa. Spätne vám bude na mail doručený návrh a podmienky zmluvy cez internet, údaje na zaplatenie poistného, ale aj dočasná zelená karta. Tá väčšinou platí 30 dní. Preto sa poistné snažte zaplatiť čím skôr, aby vám stihol byť doručený jej originál ešte predtým, ako sa jej platnosť skončí. Potrebujete ju aj na cesty v zahraničí.

Jazda bez zelenej karty

Jazdiť bez platného povinného zmluvného poistenia sa neodporúča ani doma, ani v zahraničí, pretože vám hrozia vysoké pokuty. Na Slovensku vám policajti môžu vystaviť pokutu až na niekoľko stoviek eur a Obvodný úrad až 3 330 eur. A to aj niekoľko rokov po tom, ako ste reálne jazdili bez tohto zabezpečenia. V zahraničí sú jednorazové pokuty oveľa vyššie, prípadne vám môžu zadržať celé vozidlo. Takže podceňovať sa ho skutočne neoplatí.

Ako iste viete, poistenie, aj to, ktoré je uzatvorené online, vám vie veľmi pomôcť. Je to tým, že časť zodpovednosti, hlavne tej finančnej, prechádza pri spôsobení nehody vaším zavinením na neho. Vie pokryť škody, ktoré spôsobíte iným či už materiálne alebo na zdraví. Bez tohto zabezpečenia by ste všetko museli platiť vy. Pre príklad uveďme limity poistného krytia, ktoré spôsobené škody naozaj môžu dosiahnuť. Poisťovne majú zákonom nariadený limit, čo sa týka spôsobenej materiálnej a zdravotnej ujmy. Pri poistení auta ide konkrétne o 1 milión eur v prípade majetku a o 5 miliónov v prípade poškodenia na zdraví. Zdá sa to veľa, no niektoré poisťovne dokonca ponúkajú vyššie limity. Pri dopravnej nehode sa totiž poškodenie ľahko vyšplhá aj nad danú sumu.

Nezabudnite však, že nie je potrebná len na auto, ale aj iné dopravné motorové či nemotorové prostriedky. Napr.:

To najlepšie PZP porovnanie na všetko nájdete rozhodne jedine online.

Podľa čoho vyberať pôžičky?

Postavený útvar z mincíVäčšina ľudí už okúsila, aké je to dostať sa na bod, kedy vlastné financie už nestačia a potrebujú finančne dopomôcť. Môže to byť z rôznych dôvodov. V lepšom prípade má človek vyššie ciele a potrebuje si požičať na kúpu/stavbu alebo prestavbu domu a bytu. Prípadne na iné nehnuteľné alebo hnuteľné majetky. V horšom prípade o pôžičky žiadajú tí, ktorí mali napr. tento mesiac vyššie výdavky a už im pomaly neostáva ani na jedlo. Aj takíto ľudia siahajú po pomoc, ak nemajú na okolo nikoho blízkeho. Samozrejme, nikoho neodsudzujeme, každý by si mal plne uvedomovať, čo robí. I keď niekde právna spôsobilosť nestačí na to, aby ľudia konali správne. Preto už v úvode dávame odporúčanie, aby ste o pôžičky žiadali len vtedy, ak viete, že ich dokážete v danom limite splatiť.

Kto mi požičia?

V prvom rade by ste si mali určiť, koho by ste o finančnú pomoc chceli požiadať. V zásade máte na výber z inštitúcii a súkromných osôb. Najčastejšie žiadame o bankové a nebankové pôžičky, no je možné ich získať aj od súkromníkov, a to na zmenku. Rozdiel v nich býva v kritériách na žiadateľa, ale aj vo výške poskytovanej sumy, v dobe splatnosti či vo výške úroku. Najľahšie sa tieto produkty dajú získať v nebankových spoločnostiach alebo od súkromných osôb. Produkty od banky so sebou prinášajú tie najnáročnejšie kritériá, no je možné ich splácať na dlhšiu dobu a poskytujú oveľa vyššie sumy. Pri nebankových pôžičkách je potrebné počítať s vyšším úrokom, teda aspoň zdanlivo. Nižšie si vysvetlíme prečo.

V súčasnosti je na našom trhu pomerne veľa bankových spoločností a pomenej nebankových. Niekedy ich bolo oveľa viac, no s pribúdajúcimi kritériami Národnej banky Slovenska (NBS) na spoločnosti, museli mnohí náš trh opustiť. Ich odchod však predstavuje pozitívne preriedenie trhu. Ostali len tí, ktorí spĺňali nároky a pôžičky od nich sú legálne a bez rizika. Zoznam všetkých licencovaných spoločností si môžete nájsť na stránke nbs.

Ako môžem požiadať?

Rôzne spôsoby požiadaniaPodľa spôsobu požiadania môžeme pôžičky rozdeliť na získateľné cez sms, cez telefón, online alebo osobne. Každý a jeden spôsob sa líši aj v sumách, ktoré je možné cez neho získať, ale aj tým, kto tento produkt sprostredkuje. Povedzme si o týchto spôsoboch niečo viac.

Pôžičky online je najrozšírenejší spôsob žiadania súčasnosti, pretože je pohodlný a veľmi rýchly. V okamihu si viete zistiť podmienky a nemusíte sa s nikým stretávať. Tento spôsob požiadania umožňujú aj banky, aj nebankové spoločnosti. Výhodou je aj to, že nie sú obmedzené pracovnou dobou alebo sviatkami.

Pôžičky cez telefón sa využívali skôr pred tým, ako sa rozšírili žiadosti cez internet, no stále majú svojich prívržencov. Telefonicky si však finančnú pomoc viete vybaviť hlavne v nebankových spoločnostiach prípadne v bankových, ak u nich máte založený účet. To, o koľko môžete takto požiadať je limitované a každý poskytovateľ si sumu určuje sám.

Pôžičky cez sms sú dostupné jedine v nebankových spoločnostiach a ich využívanie je na ústupe. Väčšinou poskytujú najnižšie sumy z uvedených spôsobov, majú vyššie úroky a kratšiu dobu splatnosti. Ak je to však spôsob, ktorý vám vyhovuje, stále nájdete minimálne jedného takého poskytovateľa.

Osobné žiadosti sú najklasickejšie a najstaršie spôsoby požiadania prevažujúce hlavne v bankách. Nebankovú spoločnosť je možné navštíviť len zriedkavo, pretože väčšina z nich funguje online a kamenné pobočky nemajú. Výnimkou je spoločnosť Quatro.

Rozdelenie podľa doby splatnosti

Pokiaľ hľadáte také produkty podľa toho, aby vám umožňovali čo najdlhšiu dobu splatenia, vybrať si môžete z nižšie uvedených. Zdôrazňujeme, že o čím nižšiu sumu žiadate, tým je doba splatenia kratšia.

 1. krátkodobé pôžičky

Tento typ produktu je typický tým, že jeho doba splatenia je v porovnaní s druhým typom podstatne kratšia. Môže byť maximálne niekoľkodňová prípadne niekoľkomesačná. Všetko závisí jednak od poskytovateľa a jednak od sumy, ktorú žiadate. Z čoho si teda môžete vybrať?

a, nebankové pôžičky ihneď sú najrýchlejšie získateľné finančné pomoci, ktorých splatnosť je však niekoľkodňová, maximálne 30. Dobu je možné za príplatok niekoľkokrát predĺžiť. Požičať si môžete expresne rýchlo, to znamená do 10 minút, maximálne do 24 hodín až do 500 eur. Pritom stačí spĺňať len najzákladnejšie podmienky. Mať nad 18 rokov a byť právne spôsobilý. Niektoré pôžičky ihneď je možné získať bez dokladovania či bez registra a sú dostupné aj pre dôchodcov, ženy na materskej či študentov. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 30%.

b, rýchle pôžičky je možné získať do 7 dní aj v bankových aj v nebankových inštitúciách. Rozdiel nie je len v dobe dodania a vybavenia žiadosti, ale aj v sume, o ktorú môžete požiadať. V pokoji môže ísť aj o sumy do 5 000 eur. Splatnosť tohto produktu je niekoľko mesiacov, v bankách aj niekoľko rokov. Nároky na žiadateľa sú vyššie, bez registra alebo dokladovania príjmu to určite nepôjde ani v nebankových spoločnostiach. Úrok je podobný ako vo vyššie uvedenom prípade.

 1. dlhodobé pôžičky

Pre vyššie sumy budete potrebovať aj dlhšiu dobu splácania. Najdlhšiu ju majú banky, v ktorých môžete aj 15 000 eur splácať 30 rokov. Požičať si môžete aj oveľa viac, pričom nebankovky sú v tomto smere limitované. Najčastejšie je ich maximum 30 000 eur, no nie je vylúčené, že na trhu sú nebankové pôžičky, ktoré poskytujú vyššiu sumu. Pre vyššie sumy však potrebujete spĺňať náročné kritériá a počítať so založením nehnuteľnosti, prípadne s ručením iného typu. Úroky sú v porovnaní s inými produktmi oveľa nižšie, no v konečnom dôsledku preplatíte oveľa viac, väčšinou aj desaťtisíce eur.

Finančná pomoc pre rôzne kategórie žiadateľov

Detail na platobnú kartuAk hľadáte konkrétny typ finančnej pomoci, ktorý sa odvíja od vašej požiadavky, nájsť môžete tieto ponuky: pôžičky bez registra, bez dokladovania príjmu, bez založenia nehnuteľnosti, bez ručenia atď. Pre nezamestnaných ako takých pomoc v nebankových a bankových spoločnostiach nie je možná. No napr. pre dôchodcov, ženy na materskej, študentov, živnostníkov už áno, pretože majú pravidelný príspevok, z ktorého by mohli požičanú sumu splatiť. Zdôrazňujeme, že všetky tieto typy pôžičky sú jedine nebankové.

Najvýhodnejšie pôžičky vďaka kalkulačke

Spomedzi množstva ponúk môže byť veľmi náročné nájsť takú, ktorá by bola skutočne výhodná a neobrala by vás aj o to posledné. Problematické to býva hlavne pri vysokých sumách, pretože rozdiely v ponukách sú výrazné. Avšak aj na to už bola vyrobená pomôcka. Bezplatné a nezáväzné porovnanie ponúk na získanie najvýhodnejších pôžičiek vám poskytne online kalkulačka. Len do nej zadáte niektoré základné informácie o tom, čo požadujete a výsledky sa vám zobrazia do niekoľkých sekúnd. Vďaka tomuto nástroju môžete ušetriť až desaťtisíce eur!

Údaj RPMN je dôležitejší ako úrok

V rámci pôžičkovej témy by sme nechceli vynechať ani podstatný fakt a údaj týkajúci sa týchto produktov. Ide o RPMN, ktorý ľudia zvyknú prehliadať a až keď je neskoro, tak si uvedomia, čo spravili. Ukazovateľom výhodnosti pôžičky je práve RPMN a nie úrok. Ročná percentuálna miera nákladov je číslo, ktoré udáva, koľko reálne za sprostredkovanú finančnú pomoc ročne zaplatíte. Zahŕňa úrok, sprostredkovateľské poplatky či rôzne iné manipulačné poplatky, preto býva toto číslo vyššie  a má výpovednejšiu hodnotu. Jeho maximum je zákonom stanovené na 33%. To znamená, že ak nájdete pôžičky s úrokom 1%, môžu sa zdať veľmi výhodné. Ale ak si pozriete RPMN, ich výhodnosť sa môže rapídne zmeniť. Preto sa sústreďte na všetky údaje, ktoré jednotlivé spoločnosti ponúkajú. Pretože po určitej dobe sa už z podpísanej zmluvy nedá vycúvať.

Pôžičky sú samé o sebe obšírnou témou a niečo viac sa o nich môžete dozvedieť aj z tohto článku.